Provincie Utrecht

HOE WOONT UTRECHT IN 2050? VIER SCENARIO'S OVER VRIJHEID, DUURZAAMHEID, TECHNOLOGIE, EN SOCIALE INNOVATIE.

Hoe maken we duurzaamheid leefbaar? Hoe zorg je voor balans tussen vrijheid en sturend beleid? En hoe stimuleer je mensen om gezond te leven? Samen met de designdenkers van DIG maakte ik vier scenario’s voor de wijk van de toekomst. De scenario’s bevinden zich in 4 kwadranten, van technische innovatie tot sociale innovatie en van een sturende rol van de overheid tot het centraal stellen van de creativiteit  van het individu. De wijk van de toekomst is geëxposeerd in het provinciehuis en brengt daar de discussie op gang over hoe we in 2050 willen wonen.